วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 09:23

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนีี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

Read 307 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.