วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 07:35

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Site"

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ iT-Training ในหัวข้อ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Site" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 28 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างเว็บเพจจาก Google Site ตลอดจนการใช้งาน Google Site ร่วมกับ Google Apps ตัวอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองและของหน่วยงานได้

Read 303 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.