วันพุธ, 04 เมษายน 2561 08:08

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์(อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอนของบุคลากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการตลอดเวลา และกระตุ้นให้เกิดสถิติ ผู้เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometic ในการนี้ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเกิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรการในการอบรม

 

 

 

Read 396 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.