วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 10:13

การอบรม "การใช้ Google Hangouts เพื่อการ Conference"

Written by
Rate this item
(0 votes)

 การอบรม "การใช้ Google Hangout เพื่อการ Conference" เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23 ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดยนางสาววารุณี  คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการแนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Hangout การเพิ่มเพื่อน การสร้างกลุ่มประชุม ทั้งการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

 

Read 581 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.