วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 10:58

Infographic Presentation Design Workshop and Training

Written by
Rate this item
(0 votes)

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม เรื่อง Infographic Presentation Design Workshop and Training  ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ IT Learning Center  อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 1) ในการนี้ นายวนันต์  สร้อยเพชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการออกแบบ  infographic เพื่อใช้ทำสื่อในการเรียน และการทำงาน ต่อไป

 สามารถดูรูปภาพเต็มทั้งหมดที่ลิงค์ >> https://goo.gl/2TnMZk

Read 550 times Last modified on วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 12:00

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.