วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 10:48

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ประธาน และอาจารย์ภณิดา แก้วกูร รองประธาน ได้จัดประประชุมเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561 ซึ่งมีทีมเครือข่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัยที่มาจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา เพื่อช่วยกันสนับสนุนงานโสตฯในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

Read 405 times Last modified on วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 11:58

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.