วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:54

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยและหาแนวทางการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Read 329 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.