วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 09:06

มีข่าวดีมาบอก ... สมาชิกห้องสมุด NRRU สามารถยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แล้วนะคะ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     ISANULINET หรือ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ทั้ง 16 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 

 โดยผู้ใช้ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044-009009 ต่อ 120

 

 สถาบันที่อยู่ในเครือข่าย ISANULINET และให้บริการร่วมกัน ประกอบด้วย

 

1.   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

2.   มหาวิทยาลัยนครพนม

 

3.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5.   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

6.   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

7.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

8.   มหาวิทายาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

9.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

10.    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

11.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

12.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

13.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

14.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

15.   มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน

 

16.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

 

Read 682 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.