วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:35

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการทรัพยาการทรงคุณค่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง ประธานกรรมการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสริมสร้างความรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนาการจัดทำหอจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ และจัดเก็บหลักฐาน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และคุณวันเพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ผู้รับผิดชอบงานหอจดหมายเหตุและหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read 522 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.