วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 14:03

อบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้งาน Google for Education

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 27 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Google scholar, Proquest, Thailis เป็นต้น ในการนี้มีนางสาวชลธิชา ดินขุนทด เป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมการใช้งาน Google Application for education สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต จำนวน 20 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน Google From ในการสร้างและจัดการแบบทดสอบ แบบประเมินและแบบสำรวจ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น กิจกรรมช่วงนี้มีนางสาวกอบแก้ว บุญกลาง เป็นวิทยากร

 

Read 439 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.