วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 14:46

การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  และบุคลากร  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ให้มีความแน่นแฟ้น และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Read 424 times Last modified on วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 14:52

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.