วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 11:26

การอบรม "การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE"

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์(อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ ท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

 

 

Read 847 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.