วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 10:13

การอบรม "เจาะลึกการใช้งาน Google Drive และ Drive File Stream"

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เจาะลึกการใช้งาน Google Drive และ Drive File Stream ภายใต้โครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สวรรค์  ดวงมณี ครูชำนาญการ จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่า 40 คน ซึ่งความรู้ในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

Read 586 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.