วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560 15:42

โครงการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

โครงการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2561

โครงการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2561 เป็นการสำรวจความต้องการใช้หนังสือใหม่ของ คณาจารย๋ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนำมาให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการเสนอคัดเลือก ดังนี้

1. คัดเลือกรายชื่อหนังสือใหม่จากร้านค้า ศูนย์หนังสือ หรือเว็บไซต์ เช่น

    ร้านซีเอ็ดยูเคชั่น                                              

    ร้านนายอินทร์                                                

   สำนักพิมพ์มติชน                                              

    ร้านหนังสือ B2S                                             

    ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               

    ร้าน Kinokuniya                                            

    ร้าน Amazon                                                

2. นำรายชื่อหนังสือไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูล Web OPAC : http://arc2.nrru.ac.th/liberty/ libraryHome.do

 

3. กรอกรายละเอียด รายชื่อหนังสือใหม่ในแบบฟอร์มออนไลน์ ด้านล่างนี้

Read 2144 times Last modified on วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 08:10

Latest from Admin

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.