วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 16:48

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณาราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการประสานงานด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุดของข่ายงานฯ ให้เกิดการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายบริการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 สถาบันอุดมศึกษา

 

 

Read 726 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.