วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 11:55

กิจกรรม "ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย"

Written by
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจรรม "ประดิษฐ์กระทง" เนื่องในเทศกาลลอยกระทง สำหรับนักนักศึกษาชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสืบสานและเรียนรู้ประเพณีไทย
จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
 
Read 739 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.