โครงการกระเป๋าให้ยืม
พิมพ์
หมวด: หมวดหมู่ (th-th)
ฮิต: 8545

        โครงการกระเป๋าให้ยืม (Bag Service)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ได้จัดโครงการกระเป๋าให้ยืม (Bag Service)

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  กติกาการยืมมีดังนี้

1. ยืมหนังสือ 3 เล่มขึ้นไปจะได้สิทธิยืมกระเป๋าได้ 1 ใบ  

2. ยืมได้ 7 วัน

3. สมาชิก 1 คนยืมได้ 1 ใบ

4. เกินกำหนดส่งคิดค่าปรับ 5 บาท/1 ใบ

5. หากทำสูญหาย คิดค่าปรับ 100 บาท/1 ใบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หมายเลขโทรศัพท์  0-4400-9009 ต่อ 1616,1609  ต่อ 120