“อาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า”

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมุมความรู้ (KC) ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2558 ในหัวข้อ “อาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า” พบกับกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพยามว่าง เช่น การขายอาหารเครื่องดื่ม งานฝีมือ การเกษตร และการขายสินค้าออนไลน์ พร้อมกิจกรรมที่ผู้ใช้หนังสือในมุมนี้ได้ร่วมสนุก “อ่านมาก...ลุ้นโชค” กิจกรรมที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม เช่น การอบรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น การพับพันธบัตรเป็นดอกกุหลาบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และการซ่อมแซมหนังสือ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยสามารถสมัครเข้าอบรมฟรีทั้ง หลักสูตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ http://www.arc.nrru.ac.th, เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1, มุมความรู้ (KC) บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน-11 สิงหาคม 2558 รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 10 ท่านเท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1609, 1616 ต่อ 112