ติดต่อเรา
พิมพ์
หมวด: หมวดหมู่ (th-th)
ฮิต: 997

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-009009 ต่อ 2310, 2311 แฟกซ์ 044-272647

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/arc.nrru1/