เชิญ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ “เล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

กำหนดการ

เวลา 08.30 - 09.00 น.           ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมงาน

เวลา 09.00 - 09.15 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความเป็นมาของ “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

เวลา 09.15 - 09.25 น.           พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

เวลา 09.25 - 09.30 น.           ผู้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก         

เวลา 09.30 - 09.45 น.           พิธีเปิด “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้ ปี 3” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และกล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 09.45 - 10.00 น.           แนะนำร้านค้า ศูนย์หนังสือ และกิจกรรมเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

เวลา 10.00 - 10.45 น.           พิธีปิดกิจกรรม “การส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ : มุมบริการความรู้”
                                        และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา

                                               - จับรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                                               - ผู้ร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

                                               - เชิญชวนคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า ศูนย์หนังสือ

เวลา 10.45 น.                      ปิดงาน

 

 


Share on Myspace
Facebook Application ID is empty