ผู้แจ้งซ่อม  เวลาที่แจ้ง  หน่วยงาน  รายละเอียดของปัญหา  สถานะ  คอมเมนท์จาก Admin
00482 สุรศักดิ์ สุรเกตุ 2018-10-17 / 14:26 นักศึกษา Windows 10 ใช้งาน MicroSoft Office 2013 ไม่ได้ Success! ติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office 2013 64 bit (นัดรับวันที่ 24 ต.ค. 2561)
00481 จณิชชา โพธิ์นอก 2018-10-17 / 13:51 นักศึกษา ขอลงวินโดว์ใหม่ Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 22 ต.ค.. 2561
00480 ธนกรณ์ มีเค้า 2018-10-11 / 12:16 นักศึกษา เคยติดตั้ง win10-64 bit แล้วเครื่องค้างขณะใช้งาน success ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรมเสริมประจำเครื่องและแก้ปัญหาเครื่องค้างขณะใช้งาน wifi ด้วยการโหลดไดรเวอร์มาติดตั้ง (เสกสรรค์ ทะสุนทร )
00478 นายวัชรพล ปานาสา 2018-10-10 / 13:28 นักศึกษา ลงวินโดว์ 7 Success! ติดตั้ง Windows 7 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 18 ต.ค.. 2561
00477 นางสาว ปราณปรารมณ์ เหล่าเดช 2018-10-10 / 18:15 นักศึกษา เครื่องช้า Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 10 ต.ค.. 2561
00476 น.ส.ชนานนท์ นาคพิมพ์ 2018-10-10 / 13:14 นักศึกษา เครื่องช้า Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 17 ต.ค.. 2561
00474 น.ส.ธนภรณ์ มีเค้า 2018-10-10 / 13:12 นักศึกษา ต่อ WiFi ไม่ได้ Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 16 ต.ค.. 2561
00479 พิมระพัฒน์ ครึ้มกลาง 2018-10-10 / 13:30 นักศึกษา ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อ vdo adobe premire cs6 และ ปรับแต่ง windows ภาษา เวลา success ติดตั้ง โปรแกรมตัดต่อ vdo adobe premire cs6 และ ปรับแต่ง windows ภาษา เวลา(เสกสรรค์ ทะสุนทร)
00475 สุวรรณา เผือนอก 2018-10-10 / 13:13 นักศึกษา windows10 เตือนหมดอายุ และเปิด ms office ไม่ได้ success ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรมเสริมประจำเครื่อง (เสกสรรค์ ทะสุนทร )
00472 สุปราณี ทีบพุตซา 2018-10-10 / 13:11 นักศึกษา เครื่องทำงานช้าผิดปกติ boot ช้า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที success ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรมเสริมประจำเครื่อง (เสกสรรค์ ทะสุนทร)
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก

  
  

Admin