ผู้แจ้งซ่อม  เวลาที่แจ้ง  หน่วยงาน  รายละเอียดของปัญหา  สถานะ  คอมเมนท์จาก Admin
00506 น.ส.พรนิชชา แซ่ลิ้น 2018-11-14 / 13:00 นักศึกษา เครื่องค้างและช้า ลงวินโดว์ 8
00505 สิริประภา ประกิจ 2018-11-14 / 13:00 นักศึกษา ค้าง ช้า ตั้งค่าอะไรหน้าจอไม่ได้ บางแอพใช้งานไม่ได้ ล้างเครื่อง และลงวินโวด์ 10
00504 นายวัฒนา แชมภูเขียว 2018-11-14 / 13:00 นักศึกษา เครื่องค้าง ลงวินโดว์ spss23 PS PR
0503 นางสาว วลัยกร บุญมี 2018-11-14 / 13:00 นักศึกษา word ใช้งานไม่ได้ excel ใช้งานไม่ได้ ลง windows
00499 น.ส.วลัยวรรณ ปัญญาภู 2018-11-07 / 13:42 นักศึกษา เครื่องเปิดไม่ติด
00500 2018-11-07 / 13:40 นักศึกษา ไฟล์งานจาก power point ไม่แสดงรูปได้
00497 นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน 2018-11-07 / 13:38 นักศึกษา รีสตาร์ทเครื่องเองแล้วทำงานหาย (หน้า Desktop) ปิดเปิดเครื่องยาก
00493 นัลทวัฒน์ สิงห์ซอม 2018-10-31 / 13.00 นักศึกษา โปรแกรมไม่ทำงาน success ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรมเสริมประจำเครื่อง (เสกสรรค์ ทะสุนทร 0809425644) - นัดรับเครื่อง 22 ส.ค. 2561
00491 รัฐธรรมนูญ ขดเพ็ก 2018-10-31 / 13:00 นักศึกษา ปุ่ม E แล ปุ่มเปลี่ยนภาษา กดใช้งานไม่ได้ และติดตั้ง windows ใหม่ (ตรวจเช็คอาการเสียปุ่มกด เกิดจากฮาร์ดแวร์ชำรุด ต้องติดต่อร้านซ่อม) success ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรมเสริมประจำเครื่อง (เสกสรรค์ ทะสุนทร 0809425644) - นัดรับเครื่อง 22 ส.ค. 2561
00495 น.ส.กุลณัฐ โมระกุล 2018-10-31 / 13:15 นักศึกษา เปิดคอมฯ ไม่ติด ค้างที่หน้า Windows Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 2 พ.ย. 2561
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก

  
  

Admin