:: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


 
 ผู้แจ้งซ่อม  เวลาที่แจ้ง  หน่วยงาน  รายละเอียดของปัญหา  สถานะ  คอมเมนท์จาก Admin
00414 น.ส.เจนจิรา บุตยรัตน์ 2018-08-08 / 13:36 นักศึกษา เปิดเครื่องค้าง แถบเมนูไม่ขึ้น กำลังดำเนินการ ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 15 ส.ค. 2561
00413 น.ส.ทิพวรรณ บุญเพิ่มพูล 2018-08-08 / 13:30 นักศึกษา เครื่องรีสตาร์ทเอง ต้องการลงวินโดว์ใหม่ กำลังดำเนินการ ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 14 ส.ค. 2561
00411 น.ส.สมฤทัย ยวนใจ 2018-08-08 / 13:28 นักศึกษา ลงวินโดว์ใหม่ กำลังดำเนินการ ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 14 ส.ค. 2561
00410 นางสาวสุชาดา ไฉนกลาง 2018-08-08 / 13:23 นักศึกษา ลง Widows 10 Office 2013 โปรแกรมเสริม Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 10 ส.ค. 2561
00409 นางสาวสุชาดา ไฉนกลาง 2018-08-08 / 13:21 นักศึกษา ลงวินโดว์ใหม่ Window 10 Office 2013 โปรแกรมเสริม Success! ติดตั้ง Windows 10 Education 64 Bit โปรแกรม Ms Office 2013 (ธรรมรัตน์ 0809466256) - นัดรับเครื่อง 10 ส.ค. 2561
00416 ภัคภร ขันกสิกรรม 2018-08-08 / 13:23 บุคลากร windows reboot success ติดตั้ง win10_64 bit และโปรแกรมเสริม photoshop cs6 (เสกสรรค์)
00415 ภาคภูมิ หวังช่วยกลาง 2018-08-08 / 13:21 บุคลากร ติดตั้ง os ใหม่ success ติดตั้ง win10_64 bit และโปรแกรมเสริม adobe cs 6 (เสกสรรค์)
00412 น.ส.หทัยรักษ์ ทาทิพย์ 2018-08-08 / 10:17 นักศึกษา ถอนการติดตั้งโปรแกรมบางส่วนที่เป็นไวรัส, ติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด success! ลบไวรัส และติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดใหม่ (น.ส.ทรรศนีย์ แย้มมนัส)
00408 วารุณี คุ้มบัว 2018-08-01 / 13:57 บุคลากร windows ทำงานผิดปกติ success ติดตั้ง win10_64 bit และโปรแกรมเสริม (เสกสรรค์)
00405 นัลทวัฒน์ สิงห์ซอม 2018-07-25 / 13:45 นักศึกษา เครื่องทำงานช้าผิดปกติ success ติดตั้ง win7_64 bit และโปรแกรมเสริม (เสกสรรค์)
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก

  
  

Admin